Lot. II G 19
FARAVOHITRA - ANTANANARIVO
+261 33 41 624 96
+261 34 07 624 96
info@e-fandrai.com
e-fandrai@e-fandrai.com

midira

Namana, ity no toerana hanoranaoa anarana hanaraka an’ilay formation hiarahan’ny Association MANGAS amin’ny ilay Pic noresahana tao amin’ny AG iny.

Fenoy avokoa ny faritra rehetra, ary kendreo mba tsy hisy fahadisoana, izay no hataon-tsika dia hialana amin’izay mety ho olana. Copie – Coller no hataonay amin’izay soratanao eto, ka tsy tompon’antoka amin’izay fahadisoan’ny mombamombanao hampidirnao ato izahay.

Mirary soa

Mangas